Back

Opleidingsteam

Het opleidingsteam staat voor je klaar voor al je studie gerelateerde vragen en/ of problemen.

Er zijn vier studieadviseurs waarbij je terecht kan met je vraag, je kunt hen mailen of een afspraak maken voor een gesprek. Zij kunnen je ook helpen bij het maken van een studieplanning, informatie geven over het studieprogramma, helpen bij het maken van keuzes en loopbaanoriëntatie.

De studieadviseurs zijn: Arno Hoetmer, Petra den Besten, Vera van Berlo, Ties Huigens en Annemarie Teunissen. Op de biologie Brightspace pagina vind je hun contactgegevens en wanneer ze werken.

Marianne van de Peppel is de secretaresse van de biologie opleiding. Heb je een formulier of contract dat ondertekend of ingeleverd moet worden, dan kun je dat bij haar inleveren. Heb je een praktische vraag of een vraag waarvan je niet weet bij wie je daarvoor moet zijn, dan kun je ook bij Marianne terecht (office.biologie@wur.nl).

Marjolijn Coppens is de opleidingsdirecteur van de biologie opleiding. Zij is verantwoordelijkvoor de inhoud, roostering, toelating, kwaliteit en financiering van de opleiding. Mocht er iets in de opleiding zijn waarvan je denkt dat het beter kan of waarvan je vindt dat het onduidelijk is voor alle studenten, kom dan even langs of stuur een mailtje.

Waar?

Het kantoor van het opleidingsteam is in het Radix gebouw (gebouw 107) op de begane grond. Als je door de poortjes van zone 1 komt, direct naar links langs de glazen wand van Wageningen Into Business en dan door de glazen deur aan de rechterkant.

Biology Portal

De Biology Portal van het opleidingsteam is hier te vinden.

Opleidingscommissie

Iedere bachelor en masteropleiding is vertegenwoordigd in een opleidingscommissie (OpCie). De opleidingscommissie biologie heeft tot taak advies uit te brengen aan het College van Bestuur en aan het onderwijsinstituut (Programme Board), dat verantwoordelijk is voor de inhoud, kwaliteit en studeerbaarheid van alle Wageningse opleidingen. Dit advies gaat over alle zaken die betrekking hebben op het onderwijs in de opleiding biologie. Je kunt hierbij denken aan de onderwijs- en examenregeling, het onderwijsprogramma en de omvang van de bachelorthesis.

De opleidingscommissie bestaat uit 10 leden. De helft daarvan bestaat uit studenten die de opleiding biologie volgen en de helft uit wetenschappelijk personeel (studentenstatuut Wageningen Universiteit 2010/2011 en artikel 9.18 WHW).

De opleidingscommissie komt ongeveer één keer per maand bij elkaar. In ieder geval worden elke vergadering de vakevaluaties besproken. Mocht een vak door studenten slecht beoordeeld worden of is het slagingspercentage erg laag, dan vindt er een gesprek plaats met de verantwoordelijke docenten en worden mogelijk oplossingen gezocht.

Als toehoorder is bij de vergaderingen iemand van de EducaCie aanwezig. De EducaCie verzamelt de klachten, op- en aanmerkingen van studenten en geeft die door aan de opleidingscommissie. Natuurlijk kun je ook direct een lid van de opleidingscommissie aanspreken of mailen. Mocht je verder nog vragen hebben of lid willen worden van de opleidingscommissie, dan kun je contact opnemen met de EducaCie of met Marjolijn Coppens voor meer informatie.

Studentleden:

Anne Kimpel, 

Emelyne Gaudichau,

Isa Vroom,

Sam Bras.

Vlnr: Ties Huigens, Marjolijn Coppens, Annemarie Teunissen, Arno Hoetmer, Vera van Berlo, Marianne van de Peppel