Back

KasCie

Wij zijn de KasCie, de Kascontrolecommissie. Minimaal twee keer per jaar controleren wij het werk van de verenigingspenningmeester. Alle bonnetjes, facturen, rekeningen, rekeningafschriften, kluizen, kasboeken, commissieafrekeningen en het hele boekhoudbestand van de Penningmeester worden gecontroleerd en met elkaar vergeleken. Je kunt je misschien voorstellen dat dat vaak twee volle dagen van een weekend in beslag neemt. Na de kascontrole wordt tijdens de wissel-ALV’s een stemadvies gegeven aan de ALV over de (half)jaarafrekening. Zo heeft de ALV de zekerheid dat de kwaliteit van de afrekeningen van de vereniging gewaarborgd blijft. Daarnaast worden afrekeningen van tijdelijke commissies voor zij uitgestemd worden ook eerst nagekeken door ons. Zo voorkomen we dat er later nog onduidelijkheden of fouten in de afrekeningen staan, wanneer de commissiepenningmeester niet meer verantwoordelijk is voor de afrekening.

Het is de gewoonte dat een verenigingspenningmeester na zijn of haar termijn de KasCie komt versterken, samen met een ander bestuurslid uit zijn of haar bestuur. Zo zitten er op dit moment drie oud-Penningmeesters en twee niet oud-penningmeesters in de KasCie, wat een gezellig geheel vormt. Naast de serieuze kant van een kascontrole is zo’n weekend namelijk wel erg gezellig!

Groetjes,

De KasCie

Contact: kascie.biologica@wur.nl