Back

Commissiewerk enquête

Vul de onderstaande enquête in als je interesse hebt in commissiewerk voor B.V.W. ‘Biologica’. Waarna de Commissaris Commissie contact met je kan opnemen.

* Alleen voor Eerstejaarsstudenten,

** Alleen voor Masterstudenten en studenten die aan een master Biologie gaan beginnen,

*** Afhankelijk van animo voor de commissie onder leden

Beknopte samenvatting commissies

De almanakcommissie, geef een overzicht wat er in de wereld en binnen Biologica is gebeurd. De almanak wordt ongeveer twee keer per vijf jaar gemaakt.

De sportcommissie, organiseer actieve activiteiten waar veel gesport wordt. Regel ook groepen voor bijvoorbeeld de batavierenrace.

De kunstcommissie, organiseer allerlei kunst-gerelateerde activiteiten. Voorbeelden zijn een Bob Ross schilderactiviteit en vilten kikkers maken.

De Excursiecommissie, organiseer een aantal keer per jaar een leuke en educatieve excursie. Voorbeelden van activiteiten zijn excursies naar Avifauna en botanische tuinen.

De Biologen Activiteiten Commissie, organiseer een aantal keer per jaar leuke en gezellige activiteiten zoals het jaarlijkse kerstdiner en de kampvuurborrel.

De Buitenlandse Excursie Commissie, organiseer eens in de twee jaar een grote reis naar het buitenland voor leden van de vereniging. Eerdere reizen gingen naar Rusland, Kroatië en Bulgarije.

de Biologen-IntroductieKampcommissie, organiseer een groot, leuk en gezellig kamp voor de nieuwe eerstejaars biologiestudenten. Het kamp heeft een weekend vullend programma.

De Biology Outdoor Association/Biologen Op Avontuur, organiseer een aantal keer per jaar excursies en activiteiten in de buitenlucht voor de actieve bioloog. Voorbeelden zijn burlende herten bekijken, een paddenstoelen- of fossielenexcursie en het vogelweekend

De plantencommissie, organiseer plantaardige activiteiten, als een excursie naar een botanische tuin, een zaad en stek ruil borrel of een bonsai cursus.

De Alumnicommissie, ga op zoek naar de missende gegevens van alumni en zorg ervoor dat het Alumninetwerk van de vereniging voortaan weer compleet is.

De Kook- en tapcommissie, organiseer overheerlijke activiteiten en tap tijdens activiteiten van andere commissies. Voorbeelden van activiteiten zijn ‘Masterchef’ en het Vreetfestijn.

De Educatiecommissie, organiseer een aantal keer per jaar educatieve activiteiten met betrekking tot de studie en carrière. Voorbeelden van activiteiten zijn vakevaluaties, CV-schrijfcursussen en de jaarlijkse leerstoelgroepenmarkt.

De Eerstejaarscommissie, organiseer allerlei activiteiten (samen met andere commissies) om integratie tussen de eerstejaarsstudenten en de oudere leden te bevorderen.

De Fermentatie commissie, brouw biertjes voor de vereniging, organiseer fermentatie-gerelateerde activiteiten en organiseer excursies naar brouwerijen.

De Filmcommissie, organiseer vijf maal per jaar een filmavond.

De Fotocommissie, maak foto’s op de vele activiteiten van de vereniging en organiseer o.a. fotoworkshops en fotowedstrijden.

De Galacommissie, organiseer samen met andere studieverenigingen een groot gala of een gala alleen voor leden van Biologica, bijvoorbeeld tijdens het lustrum.

De Kampcommissie, organiseer eens in de twee jaar voor de leden een leuk en gezellig weekend in de zomervakantie.

De Introductiecommissie, organiseer activiteiten voor de nieuwe eerstejaars in de introductieperiode, waaronder ook de studiedag van de AID.

De Lustrumcommissie, organiseer tijdens het Lustrum een scala aan activiteiten om te vieren dat B.V.W. ‘Biologica’ weer vijf jaar ouder is geworden. Deze commissie wordt elke vijf jaar opgericht.

De Mastercommissie, organiseer leuke, educatieve en carrièregerichte activiteiten voor masterstudentleden. Voorbeelden van activiteiten zijn after lecture drinks en de journal club lunch waarbij een artikel wordt besproken.

De Meeloopdagcommissie, organiseer groepmeeloopdagen voor geïnteresseerde studiekiezers en toekomstige eerstejaars. Hierbij geef je een beeld van hoe (biologie) studeren in Wageningen is.

De redactie van vereningsblad de Missing Link. Geef vorm aan en schrijf voor de Missing Link, het verenigingsblad van B.V.W. ‘Biologica’, wat vijf keer per jaar wordt uitgebracht.

De Ouderdagcommissie, organiseer een ouderdag voor de eerstejaars met leuke en educatieve activiteiten op campus die ouders een beeld geven van de studie.

De Promotiecommissie, ontwerp en verkoop exclusieve B.V.W. ‘Biologica’ gadgets zoals zakmessen en truien.

De Websitecommissie, onderhoud en bewerk de site van B.V.W. 'Biologica' om deze mooi en up-to-date te houden.

De Sport- en Spelcommissie, organiseer een aantal keer per jaar leuke activiteiten in de vorm van spellen zoals een murder diner of escape room.

De sponsorcommissie, zoekt samen met de Commissaris Extern van het bestuur naar sponsors die bereid zijn om B.V.W. 'Biologica' te sponsoren.

De Symposiumcommissie, organiseer een interessant symposium omtrent een thema met professionele sprekers.

De Winter-integratiecommissie, organiseer een integratiereis voor leden in de winter, zoals bijvoorbeeld een wintersportvakantie of een carnavalsweekend.

Beknopte samenvatting bestuursfuncties

Overziet en verlicht de taken van medebestuursleden. Voorzitten van Algemene Leden Vergadering en Bestuursvergadering.

Houdt alle administratieve zaken rondom de vereniging bij, denk hierbij aan de mail, Facebook en de ledenadministratie. Daarnaast maakt de Secretaris bij iedere vergaderingen notulen, namelijk bij de bestuursvergadering, algemene ledenvergadering en de commissie penningmeester voorzitter vergadering.

Overziet en is verantwoordelijk voor de financiële staat van de vereniging en beheert de rekeningen. Voert declaraties uit, houdt de boekhouding bij en helpt commissiepenningmeesters met begrotingen en afrekeningen.

Beheert en is verantwoordelijk voor de website en LinkedIn van de vereniging. Is aanwezig op open dagen, meeloopdagen en studiedagen. Helpt de universiteit met het organiseren van de bacheloruitreikingen. Hierdoor is de Commissaris PR automatisch lid van de ScriptCie en is verantwoordelijk voor de MeeCie.

Onderhoudt contact met sponsoren. Zoekt naar nieuwe sponsoren en helpt commissies met het krijgen van sponsoring.

Vertegenwoordigt de vereniging bij verschillende studiegerelateerde overlegorganen (o.a. het LOBS) en blijft op de hoogte van ontwikkelingen in het wetenschappelijk biologieonderwijs. Daarnaast is de Commissaris Studie automatisch lid van de EducaCie.

Onderhoudt het contact met commissies en vergadert mee met commissies. De Commissaris Commissies stelt ook commissies op, houdt de activiteitenagenda bij en houdt het commissieledenbestand bij.

De enquête

    Ben je een bepaalde periode niet in Wageningen? (Bijvoorbeeld omdat je in het buitenland gaat studeren)

    Heb je al eerder iets georganiseerd of commissiewerk gedaan buiten B.V.W. ‘Biologica’? Zo ja, wat en wanneer was dit?

    In welke commissies heb je interesse?

    In welke bestuursfunctie(s) heb je interesse?